Aktualności

27.03.2015 Więcej
Burmistrz Gminy Krzeszowice ogłosił wiosenną akcję deratyzacji w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2015r. Przez okres przeprowadzania deratyzacji w obrębie zarządzanych przez ZABK nieruchomości obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w...
27.03.2015 Więcej
Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.04.2015r. otwarte zostaną wszystkie place zabaw, administrowane przez Zakład Administracji Budynków Komunalnych. Place zabaw będą do Państwa dyspozycji w okresie od 1 kwietnia do 31 października, codziennie...

Zgłoszenie Awarii

Awarie w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Krzeszowice administrowanych przez ZABK należy zgłaszać pod numerem telefonu:

  • Poniedziałek – Piątek w godz. 7:00 - 15:00
  • Tel: 12 282 13 40
  • Poniedziałek – Piątek po godz. 15:00 oraz Soboty, Niedziele i Święta
  • Tel: 607 035 287; 609 238 600

Obsługa mieszkańców

Czynsze i warunki ich obniżania

16.07.2013

Wysokość czynszu z tytułu najmu lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Krzeszowice ustalana jest na podstawie :

Dodatki mieszkaniowe

16.07.2013

Dodatki mieszkaniowe są formą pomocy osobom o niskim poziomie dochodów w ponoszeniu wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania, tj.

Windykacja zaległości i eksmisje z lokali

Procedury windykacyjne

16.07.2013

W Zakładzie Administracji Budynków Komunalnych prowadzony jest bieżący nadzór nad terminowym regulowaniem opłat z tytułu najmu lokali. W przypadku wystąpienia zaległości w opłatach prowadzona jest windykacja należności, tj. dochodzenie roszczeń za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Pomoc w spłacie zaległości

16.07.2013

Pomoc w spłacie zaległości w opłatach reguluje Uchwała nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie na

Nieruchomości użytkowe

Zasady oddawania nieruchomości w najem

16.07.2013

Oddawanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzeszowice w najem lub dzierżawę odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn.

Regulamin przetargów

16.07.2013

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Gminy Krzeszowice został przyjęty Uchwałą nr V/31/2003 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z d

Tereny zewnętrzne i place zabaw

Utrzymanie terenów zewnętrznych

17.07.2013

Zakład Administracji Budynków Komunalnych realizuje obowiązki w zakresie utrzymania porządku i czystości, utrzymania zimowego oraz pielęgnacji zieleni, na terenie zarządzanych nieruchomości na podstawie obowiązujących przepisów m.in.

Place zabaw

24.11.2014

Zakład Administracji Budynków Komunalnych administruje na terenie Gminy Krzeszowice 19 placami zabaw :